Orientoivat opinnot

Orientoivissa opinnoissa voit tutustua kiinnostavaan alaan ja kokeilla sen opiskelua korkeakoulussa. Opinnot erityisesti suunniteltu toisen asteen opiskelijalle. Kehität samalla opiskelutaitojasi, jotta siirtyminen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon on sujuvampaa.

Orientoivat opinnot 
1 op = n.  27 tunnin työpanos
2 op= n. 54 tunnin työpanos
2 op = 1 lukion kurssi.

Työpanokseen on laskettu verkko- ja lähiopinnot sekä itsenäinen työskentely. Pääasiassa opinnot tehdään verkko-opintoina.

Osa orientoivien opintojen opintojaksoista arvioidaan hyväksytty/hylätty. Jos ammattiin opiskeleva haluaa sisällyttää korkea-asteen opinnot osaksi ammatillista valinnaista tutkinnon osaa (Korkeakouluopinnot 5-15 osp), tulee arviointi olla suoritettu asteikolla 1-5.Esimerkkejä orientoivista opinnoista Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

  • Kestävän kehityksen ruokavalinnat
  • Markkinoinnin ytimessä
  • Johdanto sosiaali- ja markkinointialalle
  • Ohjelmoinnin perusteet
  • Introduction to Tourism – johdatus matkailun toimialaan

Esimerkkejä orientoivista opinnoista Jyväskylän yliopistossa

Lisätietoa saat EduFutura-koordinaattoreilta

Ammatillisen koulutuksen EduFutura-koordinaattorit

Gradia Jämsä, kaikki alat: Risto-Matti Koskinen
Liiketoiminta ja yrittäjyys: Minna Paavilainen
Logistiikka, rakennusala ja kone- ja tuotantotekniikka: Janne Kaija
Matkailu- sekä ravintola- ja cateringalat: Mira Ahtila
Musiikki: Mia Kärkkäinen
Sosiaali- ja terveysala: Anu Nieminen
Sosiaali- ja terveysala, liikunta-ala, Gradia Jyväskylä + yhteiset tutkinnon osat: Markus Rämä
Tekniikka: Juha Toivanen
Muut alat: Mira Ruth-Viitanen
Ota yhteyttä sähköpostitse etunimi.sukunimi@gradia.fi

Seitsemän EduFutura-koordinaattoria istuu ja seisoo.


Lataa esite -kuvake
Lataa esite Toiselta asteelta korkeakouluun