• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Orientoivat opinnot

Biologinen kemia

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: KEMP1165

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kemian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf

Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia, syntyperäisen saksalaisen opettajan ohjauksessa. Edellytyksenä saksan kielen perustaito (2 kurssia). Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 30.6.2021 asti.

Kurssi: SAXP1114L

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta

Tule mukaan käytännönläheiselle kurssille, jolla tutustut kansainväliseen ja vastuulliseen liiketoimintaan tietoiskujen, yritysesimerkkien, ja erilaisten tehtävien kautta! Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 30.4.2021 asti. Huomaa myös tämän opintojakson kesätoteutus!

Kurssi: JSBY5210

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Orientoivat opinnot

Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta

Tule mukaan käytännönläheiselle kurssille, jolla tutustut kansainväliseen ja vastuulliseen liiketoimintaan tietoiskujen, yritysesimerkkien, ja erilaisten tehtävien kautta! Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 1.5.-31.8.2021.

Kurssi: JSBY5210

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Orientoivat opinnot

Haluatko kauppatieteilijäksi

Kiinnostavatko kauppatieteet? Tule mukaan johdantokurssille, jonka myötä tutustut kauppatieteiden oppiaineisiin sekä opiskeluun yliopistossa! Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 30.4.2021 asti. Huomaa myös tämän opintojakson kesätoteutus!

Kurssi: JSBY6310

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Haluatko kauppatieteilijäksi

Kiinnostavatko kauppatieteet? Tule mukaan johdantokurssille, jonka myötä tutustut kauppatieteiden oppiaineisiin sekä opiskeluun yliopistossa! Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 1.5.-31.8.2021.

Kurssi: JSBY6310

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Ihmismielen salat

Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Tämä kysymys on kiehtonut ihmisiä jo pitkään. Tällä opintojaksolla pääset kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat mm. elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: PSYY1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Avoin yliopisto

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: KLSP004

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin

Kurssilla kurkistetaan liikunnan ja terveyden monipuoliseen kenttään ja ajankohtaisiin teemoihin. Opiskelija pääsee myös soveltamaan tutkittua tietoa omaan arkeensa. Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 30.6.2021 asti.

Kurssi: LTKY2001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus tilastotieteeseen

Sattuman hallinnan ydintä tilastojenlukutaidosta koneoppimiseen. Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 31.5.2021 asti.

Kurssi: TILP100

Laajuus: 2 - 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kehityspsykologia 1

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa. Hän osaa yhdistellä tämän päivän ilmiöitä olemassa oleviin kehityspsykologisiin teorioihin. Englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla opiskelijan alakohtainen kielitaito kehittyy. Kurssilla ohjataan ja harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: PSYP110

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kone ja tieto, mitä tietokone tietää?

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: TIEP1150

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio

Kurssi perehdyttää argumentaation tutkimukseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kurssilla käydään läpi kriittistä ajattelua, vaikuttamiskeinoja kommunikaatiossa sekä ajattelun vinoumia ja virheitä. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: YFIP250L

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kuinka elät 100-vuotiaaksi?

Kurssilla tutustutaan gerontologiaan tieteenalana ja ihmisen vanhenemisen monimuotoisuuteen. Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 30.4.2021 asti.

Kurssi: TGEY1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kuntoutus avaimena hyvinvointiin

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: FTEM1010

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi

Kurssilla ihmetellään modernin fysiikan ilmiöitä ja teknologisia sovelluksia yleissivistävällä otteella. Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 15.5.2021 asti.

Kurssi: FYSY0100

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos

Kenelle: lukiolaiselle