• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Orientoivat opinnot

Biologinen kemia

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-25.2.2022. Tämän jakson suorittaminen edellyttää edeltäviä opintoja/esitietoja. Esitietoina sinulla tulee olla suoritettuna vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot.

Kurssi: KEMP1165

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kemian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-20.3.2022. Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia, syntyperäisen saksalaisen opettajan ohjauksessa. Kurssin suorittamiseen on varattava 1-2 lukion jaksoa. Suositellaan suoritettavaksi lukion kolmannen vuoden syksyllä.

Kurssi: SAXP1114L

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Deutsche Sprache, Kultur und Gesellschaft

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-31.12.2021. Kokonaisuus sisältää kolme temaattista moduulia (yhteiskunta, media, kirjallisuus ja musiikki). Kukin moduuli on yhden opintopisteen laajuinen. Kaksi moduulia (2 op) vastaa yhtä lukiokurssia. Saat opintojakson suorituksesta todistuksen. Jos tulevaisuudessa siirryt Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin pää- tai sivuaineopiskelijaksi, suorittamasi kokonaisuudet voidaan lukea hyväksi kursseilla, joissa käsitellään vastaavia sisältöjä.

Kurssi: SAXP1008L

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Haluatko kauppatieteilijäksi

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-20.3.2022. Kiinnostavatko kauppatieteet? Tule mukaan johdantokurssille, jonka myötä tutustut kauppatieteiden oppiaineisiin sekä opiskeluun yliopistossa!

Kurssi: JSBY6310

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Ihmismielen salat

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-20.3.2022. Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Tämä kysymys on kiehtonut ihmisiä jo pitkään. Tällä opintojaksolla pääset kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat mm. elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen.

Kurssi: PSYY1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Avoin yliopisto

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-20.3.2022. Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.

Kurssi: KLSP004

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-20.3.2022. Kurssilla kurkistetaan liikunnan ja terveyden monipuoliseen kenttään ja ajankohtaisiin teemoihin. Opiskelija pääsee myös soveltamaan tutkittua tietoa omaan arkeensa. Opintojakso tulossa tarjolle myös kesällä 2022.

Kurssi: LTKY2001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus tilastotieteeseen

Ilmoittautumisaika 3.9.2021-20.3.2022. Sattuman hallinnan ydintä tilastojenlukutaidosta koneoppimiseen.

Kurssi: TILP100

Laajuus: 2 - 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-31.1.2022. Kurssi perehdyttää argumentaation tutkimukseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kurssilla käydään läpi kriittistä ajattelua, vaikuttamiskeinoja kommunikaatiossa sekä ajattelun vinoumia ja virheitä. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: YFIP250L

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi

Ilmoittautumisaika 15.9.2021-20.3.2022. Kurssilla ihmetellään modernin fysiikan ilmiöitä ja teknologisia sovelluksia yleissivistävällä otteella.

Kurssi: FYSY0100

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos

Kenelle: lukiolaiselle

Orientoivat opinnot

Mind the Gap

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-24.9.2021. Kurssilla tutustutaan korkea-asteella tarvittaviin akateemisiin lukemisen ja kirjoittamisen tarpeisiin ja erilaisiin akateemisissa maailmassa käytettäviin tekstilajeihin. Kurssilla tutustutaan myös korkea-asteen koulutuksen (ammattikorkeakoulu ja yliopisto) toimintaympäristöihin ja siihen, minkälaista korkea-asteella opiskeleminen on. Lisäksi kurssin aikana vahvistetaan valmiuksia osallistua englannin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen.

Kurssi: XYHU1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Monikielisen akateemisen viestinnän keskus

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja?

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-31.10.2021. Eettisyys kasvatusalalla, kasvatusalan tiedeperusta, kasvatusalan asiantuntijatehtävät, henkilökohtainen suuntautuneisuus kasvatusalalle.

Kurssi: KTK00001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Oman talouden hallinta

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-20.3.2022. Tervetuloa opiskelemaan oman talouden hallinnan taitoja! Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy analysoimaan ja soveltamaan saamiaan työkaluja omassa arjessaan.

Kurssi: JSBY6320

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot, Planetaarisen hyvinvoinnin perusteet

Planetaarinen hyvinvointi 1 (Johdatus planetaariseen hyvinvointiin)

Ilmoittautuminen 1.8.2021 - 20.3.2022. Opintojaksolla perehdytään globaaleihin ympäristöllisiin kriiseihin (ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen), niiden syihin ja historiallisiin kehityspolkuihin. Jaksolla tutustutaan myös kansainvälisiin kestävää kehitystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin, kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin sekä monitieteiseen planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen. JAMKin ja Gradian henkilökunta: ilmoittaudu "JAMK-opiskelija jatka tästä" -napista. JYU:n henkilökunta: ilmoittaudu osoitteessa https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=249413, valitse maksuvaihtoehdoksi lasku ja ota heti ilmoittautumisesi jälkeen yhteyttä Avoimeen yliopistoon henkilökunta-alennuslomakkeella.

Kurssi: BENY2021

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle