You find EduFutura´s online course catalogue by choosing English version of the site.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Orientoivat opinnot

3D-mallinnus perusteet Inventor (verkkototeutus, nonstop)

Ilmoittautuminen 31.5.2023 mennessä. Opiskelija hallitsee mallintamiseen. Pystyy mallintamaan yksinkertaisia solid malleja ja kokoonpanoja sekä tekemään työpiirustuksen 3D-mallista.

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

AutoCAD perusteet 1, (verkkototeutus, nonstop)

Ilmoittautuminen 31.5.2023 mennessä. Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen perusteet ja osaa piirtää tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot .

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Ihmisen fysiologian ja biomekaniikan perusteet -moduuli

Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa

Ilmoittautuminen 9.1.2023 mennessä. Pienryhmäopetus 11.1.–29.5.2023. Opintojakso perehdyttää terveen elimistön fysiologiaan ja kuormitusfysiologian perusteisiin sekä fyysisen kunnon ja suorituskyvyn osatekijöihin ja niiden harjoittamiseen. Esitietoina vaaditaan lukion biologian opintojaksot.

Kurssi: LTKP1001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Esports coaching

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment by 12.2.2023 at the latest. The students gain knowledge to understand eSport as a business and the personal point of view to coaching (coaching philosophy), and the meaning of physiology and psychology. The students gain skills to build teams and assign roles, knowledge to understand rules & requlations and the meaning of statisctics (analysis).

Kurssi: HTP20840

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Participant is required to have a team or an individual gamer to coach.

Future Factory -projekti

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 14.11.2022-5.1.2023. Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä. Opintojakson toteutuksen osat: Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi), Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi), Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op. Edeltävä osaaminen: Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen.

Kurssi: ZZPP0920-3041

Laajuus: 10 OP

Järjestäjä: JAMK

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Edeltävä osaaminen: Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen.

Integration into the Finnish Society

Enrolment by 19.02.2023 at the latest. By completing this informative course you will gain information about living in Finland, its culture, habits and practices in order to be able to integrate to the society. You will understand how Finnish society functions and you will be capable of acting as a part of the society.

Kurssi: ZW00BS75-3002

Laajuus: 2 - 2 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Ohjelmoinnin perusteet (nonstop)

Ilmoittautumisaika 30.08.2022 - 31.05.2023. Ohjelmoinnin perusteet ja peruskäsitteet. Opit tekemään ohjelmia, jotka käyttävät muuttujia, funktioita, ehto- ja toistorakenteita ja erilaisia tietorakenteita. Opit käytetyn ohjelmointikielen syntaksin ja keskeisimmät komennot. Opit käyttämään versionhallintaa ja sovelluskehitintä.

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Tietokannat 2

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 19.2.2023 mennessä. Tietokantojen perusosaaminen riittää usein pitkälle, mutta laaja-alaisempi ja syvällisempi tietokantaosaaminen antaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia tietokantoja. Haluatko sinäkin tietää kuinka tietojärjestelmän sovelluslogiikkaa voidaan siirtää tietokannanhallintajärjestelmälle tai kuinka tietokantahakuja voidaan optimoida? Tällä opintojaksolla syvennät aiempaa tuntemustasi relaatio- ja NoSQL-tietokannoista sekä tutustut sinulle uusiin tietokantateknologioihin.

Kurssi: HTKA0110-3002

Laajuus: 3 - 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Osallistuaksesi opintojaksolle sinulla täytyy olla perusosaaminen relaatiotietokannoista, SQL-kielestä ja Docker-ympäristöstä. Lisäksi ymmärrys MongoDB-tietokantateknologiasta ja Javascript-ohjelmoinnista on tarpeellista.

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

Unelmat+Inspiraatio!

Ilmoittautuminen 26.4.2023 mennessä. Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Kurssi: ZYVZ0200-3011

Laajuus: 3 - 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

3D Modelling CATIA V6 (nonstop)

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Prerequisites: Basic knowledge of Technical drawing and CAD. Course information: 3D modelling methods. Model structure and the use of structure tree. The hierarchy of features and assemblies. Creating drawings on a model and an assembly parts list on an assembly drawing. Parametrisation at model level.

Kurssi: TKKP0550AC

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

3D-mallinnus perusteet 1 Inventor (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. 3D-mallinnustavat. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. Opintojakson sisältö: Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista ja osaluettelon luominen kokoonpanopiirustuksesta.

Kurssi: TKKP0550AI

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

3D-mallinnus perusteet 2 Inventor (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. 3D-mallinnustavat. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet. Opintojakson sisältö: Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista ja osaluettelon luominen kokoonpanopiirustuksesta. Parametrisointi sekä malli että kokoonpanotasolla.

Kurssi: TKKP0550BI

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

3D-mallinnus perusteet Vertex

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. 3D-mallinnustavat Vertex G4:llä. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. Opintojakson sisältö: Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin.

Kurssi: TK00BD37

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

AutoCAD 3D-mallinnus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: AutoCAD perusteiden hallinta. Opintojakson sisältö: EA-EE EUR-ACE: Tekninen suunnittelu. Opiskelija osaa tuottaa 3D CAD-järjestelmällä malleja ja 2D-piirustuksia.

Kurssi: TKKP0300D

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

AutoCAD Mechanical (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: AutoCADin perusteet. Opintojakson sisältö: Opiskelija pystyy hyödyntämään AutoCAD Mechanical ohjelman valmiita komponentteja suunnitelluissa, sekä käyttämään mitoitus komentoja laatiessaan 2D-piirustuksia, jotka sisältävät mitta- ja geometrisia toleransseja, pintamerkkejä, hitsausmerkkejä sekä osaluetteloita.

Kurssi: TKKP0300C

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

AutoCAD perusteet

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-31.5.2023. Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen perusteet ja osaa piirtää tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot.

Laajuus: 1 - 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

AutoCAD perusteet 2

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-31.5.2023. Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen perusteet. Opiskelija osaa piirtää tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot. Hallitsee bockien ja atribuuttien käytön, osaa tehdä osasuurennoksen ja ymmärtää tyylien merkityksen työn organisoinnissa sekä tekemään piirustukseen standardien mukaiset mitoitukset.

Laajuus: 1 - 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Edeltävä osaaminen: AutoCADin alkeet

AutoCAD Plant 3D-putkistosuunnittelu (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: Tekninen piirustus ja CAD. Opintojakson sisältö: Opiskelija tuntee putkistosuunnittelun perusteet ja pystyy mallintamaan putkistoja AutoCAD Plant 3D ohjelmalla.

Kurssi: TERP0160A

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

AutoCAD Plant PI-kaavioiden piirtäminen (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: Tekninen piirustus ja CAD, matematiikan, fysiikan ja kemian perusosaaminen. Opintojakson sisältö: Opiskelija osaa piirtää PI-kaavion ja ymmärtää prosessin toiminnallisuuden.

Kurssi: TERP0120A

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Digimarkkinointia käytännössä

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojakso on kehitetty yhteistyössä Googlen kanssa. Kurssilla tutustutaan Googlen digitaalisen markkinoinnin työkaluihin ja perehdytään yrityksen verkkonäkyvyyteen, hakukonemainontaan ja –optimointiin, hakukoneanalytiikkaan, display-mainontaan, markkinointimahdollisuuksiin sosiaalisessa mediassa ja mobiilimarkkinointiin.

Kurssi: JSBY7110

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitaalisen osaamisen perusteet

Ilmoittautumisaika itsenäiseen työskentelyyn 19.8.2022–10.1.2023. Verkko-opetus 30.8.2022–26.5.2023. Opiskeluun liittyvien digitaalisten tietojen ja taitojen hallinta. Valittavissa vain itsenäisen työskentelyn suoritustapa. Tämä opintojakso on myös osa JYU:n Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylän vaatimuksia 2020-2022. Lisätietoja: https://www.jyu.fi/it/fi/hae-opiskelemaan/avoin-opiskelu-it-tiedekunnassa#autotoc-item-autotoc-1

Kurssi: ITKP1010

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Digital Photography and Video Production

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Do you want to know how to take stunning photographs? Are you interested in creating a great video? The course helps you to understand how to apply photo- and videography techniques, how to organize a photoshoot, and work in the set to produce high quality still photographs or videos.

Kurssi: HTGP0500-3004

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Basics for digital media -course needs to be passed before attending this course. If you have not passed the course, you need to provide sufficient evidence about the skills required in the course in question.

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

DreamUp -tapahtumantuotantokurssi

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Suunnitellaan ja toteutetaan DreamUp -yrittäjyystapahtuma. Ilmoittautuminen tälle EduFutura työelämä ja yrittäjyys –moduulin opintojaksolle muista EF-opintotarjottimen opinnoista poiketen kunkin oppilaitoksen omassa opintohallintojärjestelmässä (Gradian opiskelijat Wilmassa, Jamkin Pepissä ja JYU:n Sisussa). Opintojaksolla on eri koodi eri oppilaitoksissa.

Laajuus: 3 - 5 OP

Järjestäjä: EduFutura-oppilaitokset

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Game Art & Design

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. This course gives an overview on game industry and unique monetization models specifgic to game industry. Overview on visual design and concept art is provided, along with simple tools to quickly visualize game concepts and ideas.

Kurssi: HBIG1000-3002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle