Muuramen lukiolaisten kokemuksia korkeakouluviikosta

Muuramen lukiolaisten kokemuksia korkeakouluviikosta

Keski-Suomen korkeakouluviikkoa vietettiin 17.-23.4.2023. Viikon aikana lukiolaiset pääsivät ottamaan tuntumaa korkeakouluopiskeluun, sekä tutustumaan itseään kiinnostavaan alaan. Muuramen lukio osallistui korkeakouluviikolle tänä vuonna ensimmäistä kertaa, ja pääsimme kuulemaan toisen vuoden opiskelijoiden Ellan, Saanan, Emman ja Pauliinan kokemuksia viikosta.

Muuramen lukiolaiset tietokoneiden äärellä

Ella on jo yläasteikäisestä tiennyt haluavansa psykologiksi, joten Jyväskylän yliopiston tarjoama kurssi Ihmismielen salat oli hänelle helppo valinta. Samoilla linjoilla on myös Saana, jolla lukion jälkeen tähtäimessä ovat psykologian opinnot yliopistossa.

Emmalla ei vielä aiemmin ollut selkeää ajatusta jatko-opintosuunnitelmistaan. Korkeakouluviikon tarjonnasta Humanistisen ammattikorkeakoulun järjestämä opintojakso Sinustako kulttuurituottaja herätti kuitenkin heti kiinnostuksen, ja Emma halusi lähteä katsomaan, voisiko se olla hänen juttunsa.

Pauliina puolestaan oli jo entuudestaan kiinnostunut farmasian alasta, joten Jyväskylän ammattikorkeakoulusta uutena kurssina tarjolla ollut Lääkehoidon perusteet oli hänelle luonteva valinta.

Opiskelijoiden mielestä oli erityisen kiinnostavaa nähdä, millaista valitun alan opiskelu oikeasti on, vaikka viikon mittainen tutustuminen ei toki koko totuutta kerrokaan. Etukäteen jotkut kuvittelivat korkeakouluopiskelun haastavaksi ja ohjeet vaikeaselkoisiksi, mutta näin ei onneksi ollutkaan. Vaikka tehtävien ja annettujen aineistojen määrä hieman yllätti, oli tehtävien tekeminen kivaa, ja aiheet mielenkiintoisia.

”Yllätyin siitä, kuinka kiinnostava aihe on, ja tämä kurssi vahvisti ajatustani itseäni kiinnostaneesta alasta! Lähdin vielä itsekin googlettamaan lisää aiheesta, esimerkiksi millaiseen työhön tällä alalla voi päätyä. ”

Osa kursseista on ollut kokonaan itsenäisesti suoritettavia, kun taas jotkut pitivät sisällään yhteisen aloituksen ja enemmän ohjausta. Opiskelijoiden mukaan molemmissa tavoissa on omat hyvät puolensa. Toisaalta on kiva päästä heti itse tekemään, ja myös etenemään omassa tahdissa. Joidenkin kohdalla epäselvyyksiä tehtävänannoista oli enemmän, jolloin yksityiskohtaisempi ohjaus kurssien sisällöistä ja opintojakson suorittamisesta olisi etenkin alussa voinut tulla tarpeeseen. Tätä ei kuitenkaan koettu suureksi ongelmaksi, ja osa kertookin saaneensa heti alkuun kattavat ohjeet kursseista ja niiden sisältämistä tehtävistä palautuksineen.

Yksi korkeakouluviikon päätavoitteista on antaa nuorille aito kokemus korkeakouluopiskelusta. Tämä voi auttaa nuorta esimerkiksi hahmottamaan, onko käsitys itseä kiinnostavasta alasta oikean suuntainen. Tavoite toteutui Ellan, Saanan, Emman ja Pauliinan kohdalla hyvin. Ellan ja Saanan ajatukset psykologian opiskelusta vahvistuivat entisestään, samoin Pauliina sai varmuutta farmasian alaa kohtaan. Emman osalta tavoite täyttyi vähintään yhtä hyvin. Aiemmin hänellä ei ollut selkeää ajatusta tulevaisuuden jatko-opinnoistaan, mutta kulttuurituotannon kurssin myötä hän sai listalle yhden hyvän vaihtoehdon lisää.

”Mulla ei ole siis ennen tätä ollut mitään ajatusta mitä lukion jälkeen, mutta tässä on ihan selkeästi yksi hyvä ja harkinnan arvoinen vaihtoehto.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp