EduFutura-blogi: Kuntoutuksen rooli vahvistuu osana TKI-toimintaa

Arto Hautala ja Sari Honkanen

EduFutura-blogi: Kuntoutuksen rooli vahvistuu osana TKI-toimintaa

Monialainen kuntoutus on yksi EduFuturan Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta -kärkialan painopistealueista ja alatiimeistä.

Tiimin tavoitteena on kuntoutuksen osalta

  • edistää EduFutura-organisaatioiden yhteistyötä,
  • vahvistaa synergiaetuja sekä järkevää resurssien käyttöä,
  • selkiyttää rooleja ja vastuita tutkimus-kehittämis-innovaatiotoiminnan (TKI) suunnittelussa ja toteutuksessa,
  • luoda monialaisen kuntoutuksen TKI-toimintasuunnitelma,
  • vahvistaa kuntoutuksen roolia osana alueellista TKI-toimintaa sekä
  • lisätä monialaisen kuntoutuksen näkyvyyttä alueellisesti yhteisen viestinnän avulla.

Monialainen kuntoutus -alatiimissä on ollut edustajia niin Gradiasta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kuin Jyväskylän yliopistosta. Tiimi on käynnistänyt työskentelyn kartoittamalla ja kokoamalla tietoa ja luomalla tiekarttaa EduFutura-oppilaitosten (Gradia, JAMK, JY) meneillään olevista kuntoutukseen liittyvistä hankkeista ja tutkimuksista.

Mitä synenergiaa yhteistyöllä ja yhteisellä TKI-suunnitelmalla saadaan aikaan? Lue lisää EduFuturan blogista, jonka ovat kirjoittaneet Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Arto Hautala ja liikuntatieteellisen tiedekunnan koordinaattori Sari Honkanen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp