Lukiolaisten korkeakouluviikon tutkimus julkaistu

Tyttöjä ja poikia istumassa penkillä.

Lukiolaisten korkeakouluviikon tutkimus julkaistu

Gradia-lukiot toteuttivat keväällä 2021 ensimmäisen kerran Inno- ja korkeakouluviikot. Korkeakouluviikon anti on nyt myös tutkittu, ja tutkimus on julkaistu Gradian julkaisusarjassa.

Kaikkiaan 1246 lukiolaista suoritti 1460 korkeakoulutasoista opintopistettä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston EduFutura-yhteistyössä. Korkeakouluviikko 2021 –  osaamista, innostusta, haasteita ja työtä -tutkimus selvitti opiskelijoiden, opettajien ja viikosta vastaavien kokemuksia ensimmäisestä toteutuksesta.

Keskeisesti tutkittiin, millaisia valmiuksia ja osaamista jatko-opintoihin opintokokonaisuus opiskelijoille tarjoaa sekä kartoitettiin lukion ja korkea-asteen opettajien sekä viikon organisoinnista vastanneiden näkemyksiä Korkeakouluviikosta ja sen kehittämisestä.

Korkeakouluviikon toteutuksesta vastasi Opetushallituksen rahoittama Astetta korkeammalle -hanke, jonka projektipäällikkönä toimi Jyväskylän Lyseon opettaja Sisko Jääskeläinen.

Tutkimuksen toteuttivat  Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtava tutkija Sirpa Laitinen-Väänänen ja lehtori Eila Burns. Koordinaattorina toimi Heini Ikäheimo ja tutkimusassistenttina Susanna Kanninen. Sisko Jääskeläinen kirjoitti raporttiin projektiesittelyn ja osallistui tutkimuskyselyn jäsentämiseen.

Inno- ja korkeakouluviikot jäävät pysyvästi osaksi Gradia-lukioiden opintoja. Innoviikon uusi nimi on Työelämäviikko. Tavoitteena on korkeakouluopintojen tuominen osaksi kaikkien lukiolaisten opintoja niin, että siirtymät korkeakouluihin olisivat valintaprosessien ja opiskelijan henkisen valmiuden näkökulmasta aiempaa sujuvampia. Samalla pyritään siihen, etteivät korkeakouluopinnot toisi lisäpainetta lukiolaisen kuormittavaan arkeen, vaan niille olisi raivattu oma aikansa ja paikkansa lukujärjestyksessä.

Lisätietoja

Korkeakouluviikon 2021 -tutkimus 

Sisko Jääskeläinen, Jyväskylän Lyseon lukio, puh. 040 341 4792, sisko.jaaskelainen@gradia.fi (Julkaisu)
Laura Kauppinen, Jyväskylän Lyseon lukio, vuoden 2022 Työelämäviikon koordinaattori, puh. 040 341 5388, laura.kauppinen@gradia.fi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp