Kehittämisrahoitus

Kriteerit ja toimintamalli

EduFutura Jyväskylän kehittämisrahoitusta voi hakea:

  • oppilaitosten välisten opintopolkujen rakentamiseen,
  • uusien koulutuskokonaisuuksien rakentamiseen,
  • yhteisiin henkilöstökoulutuksiin tai
  • opiskelijoiden osallistamiseen EduFuturaan.

Rahoitusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on kuvattava hankkeen toimenpiteet, tavoitteet, vaikutukset, osallistuvat henkilöt, kohderyhmän koko, linkittyminen EduFuturan strategioihin ja kärkitiimien toimintaan sekä selvitys toiminnan jatkosta rahoituksen jälkeen. Lisäksi hakemuksessa on esitettävä kululajikohtainen budjetti hankkeelle sekä haettava rahoituksen määrä. Hakemuksen suositeltava mitta on 2-3 arkkia.

Rahoituksen ehtona on kaikkien kolmen organisaation edustajien ja esimiesten sitoutuminen hankkeen toteutukseen. Hakemuksia arvioidaan niiden uutuusarvon, vaikuttavuuden, pysyvyyden sekä EduFuturan strategioiden edistämisen näkökulmasta. Hakemuksen allekirjoittajina toimivat esimiesjohdon edustajat kustakin organisaatiosta.

Hakemukset arvioidaan asteikolla 1-5:

  • Strategian edistäminen
  • Uutuusarvo
  • Vaikuttavuus
  • Pysyvyys

Tullakseen rahoitetuksi hankkeen tulee saada vähintään 15 pistettä ja jokaisesta kohdasta vähintään 3 pistettä.

Hakemus lähetetään sähköpostitse anu.tokila(a)gradia.fi, jarkko.pirkkalainen(a)jyu.fi ja hannu.ikonen(a)jamk.fi. Hakemus käsitellään kahden viikon kuluessa loma-aikoja lukuun ottamatta. Rahoituspäätökset tuodaan tiedoksi EduFutura-johtoryhmälle.

Hyväksytty EduFutura-johtoryhmässä 16.8.2019