Vuosi yrittäjänä (korkea-aste)

luurit, tietokoneen näppäimistö, hiiri

Vuosi Yrittäjänä -ohjelma suoritetaan monialaisissa, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoista muodostettavissa tiimeissä perustamalla NY-yritys yhden lukuvuoden ajaksi.

NY-yritykset toimivat oikeilla markkinoilla ja tarjoavat oikeille asiakkaille todellisia tuotteita tai palveluita. Kurssit tarjoavat erinomaisen pohjan omien ideoiden ja osaamisen testaamiseen, uudenlaisten tuotteiden/palveluiden luomiseen sekä liiketoiminnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen. 

Kurssin suorittaminen ei vaadi valmista liikeideaa, syvällistä liiketoimintaosaamista tai aikomusta oman yrityksen perustamiseen.

Opiskelijat voivat kokeilla yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa turvallisesti sekä soveltaa työelämäosaamistaan luovalla tavalla käytäntöön. Kukin tiimi hankkii itselleen osaavan mentori-yrittäjän. Lisäksi tiimejä sparraavat lukuisat yrittäjät ja yrittäjyyden asiantuntijat. Vastaavaa kurssia järjestetään samanaikaisesti myös muissa korkeakouluissa ympäri Suomea. 

Vuosi yrittäjänä –ohjelma on osa Nuori Yrittäjyys -verkostoa ja osallistujat pääsevät kilpailemaan osallistumisesta Euroopassa keväällä 2021 järjestettävään finaaliin!

Kenelle: JAMKin, yliopiston ja Humakin opiskelijoille 
Laajuus: JAMK 10 op, JYU 10 op
Aloitus ja ilmoittautumine lv 2021-2022: Kysy lisää oppilaitoksesi yhteyshenkilöltä.

Lisätietoja:

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU
Katso lisää yrittäjyysopinnoista
Lisätietoja suvi.salminen@jamk.fi

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Lisätietoja reija.a.hakkinen@jyu.fi

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU
Eeva Mäntylä, eeva.mantyla@humak.fi