Muut korkeakouluopinnot toisen asteen opiskelijalle

EduFutura-opiskelijana voit suorittaa myös sellaisia opintojaksoja, joita korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat opiskelevat. Nämä opinnot ovat laajempia ja syvällisempiä kuin orientoivat opinnot, jotka on erityisesti suunniteltu toisen asteen opiskelijalle.

Esimerkkejä muista korkeakouluopinnoista

  • Ohjelmoinnin perusteet
  • Web-julkaiseminen
  • Muotoilun perusteet ja pintamallinnus
  • 3D-mallinnus perusteet 1 Inventor 
  • Digitaalisen osaamisen perusteet
  • Logistiikan maailma

Voit myös suorittaa osia isommista opintokokonaisuuksista tai koko moduulin, jos haluat. Esimerkkejä moduuliopinnoista, joista voit suorittaa osia tai moduulin kokonaan

  • Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa (osana Ihmisen fysiologian ja biomekaniikan perusteet -moduulia)
  • Johdatus kyberturvallisuuteen (osana Digitalisaation moduulia)