Mitä Edua? Johto vastaa!

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteinen, ainulaatuinen oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen yhteisö. EduFutura Jyväskylä mahdollistaa opiskelijoiden ristiinopiskelun ja asiantuntijuuden hyödyntämisen yli oppilaitosten rajojen. EduFutura-yhteistyösopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. EduFuturan malli on poikkeuksellinen, koska se yhdistää toisen asteen ja korkeakoulut.

EduFutura-yhteistyö syventää koulutusorganisaatioiden yhteisiä strategisia tavoitteita, vuoropuhelua ja antaa vahvan perustan sekä kansallisesti että kansainvälisesti vaikuttavaan koulutuksen kehittämiseen Jyväskylässä. Yhteistyötä ja vuoropuhelua käydään säännöllisesti myös Jyväskylän kaupungin kanssa.

Oppilaitokset muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkostoja.

Member of EduFutura logo.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen keltainen EduFutura-huppari harteilla.

EduFutura-yhteistyösopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. Millaiset tavoitteet EduFuturalle asetettiin, Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen?

Joustavat opintopolut toiselta asteelta korkeakouluihin ja korkeakoulujen välille, paremmat ristiinopiskelumahdollisuudet opiskelijoille, strategisen vuoropuhelun lisääminen sekä oppilaitospohjaisen yrittäjyyden vahvistaminen.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen iskee nyrkkiä päällä keltainen EduFutura-huppari.

Mitä ainulaatuista EduFutura tuo opiskelijoille, Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen?

Ristiinopiskelu tulee mahdolliseksi oppilaitosten yhdessä tehtävän opetussuunnitelmatyön kautta, jossa rakennetaan yhteisiä opintokokonaisuuksia ja lisätään mahdollisuuksia suorittaa opintoja muissa EduFutura-oppilaitoksissa. Opiskelijalle tämä näkyy entistä laajempana ja joustavampana opintotarjontana. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kehittämistyöhön ja antavat palautetta ja kehittämisehdotuksia EduFuturalle.

Kuntayhtyhtymän johtaja Vesa Saarikoski keltainen EduFutura-huppari päällä.

EduFutura-yhteistyö on myös yhteisiä tilaratkaisuja, kuten Suomalainen musiikkikampus. Millaista etua näistä on oppilaitoksille, henkilökunnalle ja opiskelijoille, koulutuskuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski?

Yhteiset tila- ja kampusratkaisut ovat ennen muuta toiminnallisia. Esimerkiksi musiikkikampus kokoaa yhteen merkittävän alan keskittymän, joka on luova ja monipuolinen kokonaisuus. Mahdollisuudet tehdä musiikkia, tanssia ja muuta kulttuuria paranevat. Musiikkikampuksen toiminnassa toteutuu myös opiskelun yhdistäminen korkeatasoiseen tutkimukseen.