Yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen edistäminen

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kärkitiimi edistää alojen yhteistä opintotarjontaa ja opintopolkuja, EduFuturan palveluita elinkeinoelämälle sekä yhteistä yrittäjyysstrategiaa.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla Jyväskylän ammattikorkeakoululla ja Jyväskylän yliopistolla on yhteinen yrittäjyysstrategia. Strategia määrittelee yrittäjyyden edistämistä koskevan yhteistyön tavoitteet, tehtävät, tarvittavat toimenpiteet sekä yhteistyön tuloksellisuutta arvioivat mittarit.

Oppilaitosten yhteisen yrittäjyysstrategiassa oppilaitokset ovat sitoutuneet toimimaan aktiivisesti uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseksi Keski-Suomeen. Samalla yhteistyön avulla edistetään yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden saumattomampia siirtymiä toiselta asteelta korkea-asteelle ja korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia valita ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Opiskelijalle avautuu monipuolisempia ja yksilöllisempiä polkuja jatkaa ja syventää opintojaan yrittäjyyden parissa.

Yrittäjyyden edistämisen tavoitteena on:

  • luoda yhteistyöoppilaitosten yhteinen yrittäjyysosaamisen kehittämisen konsepti
  • innostaa opiskelijoita pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä työllistymisvaihtoehtona
  • kehittää opiskelijoiden yrittäjyysosaamista
  • tarjota opiskelijoille paikkoja testata yrittäjämäistä toimintaa ja omaa mahdollista liikeideaa käytännössä, osana opintoja

Yrittäjyyden yhteistyössä on keskitytty erityisesti konkreettisiin toimenpiteisiin eli uudenlaisten, yhteisten kurssien, valmennusten ja yrittäjyystapahtumien luomiseen sekä uudenlaisten yhteisten yrittäjyystilojen kehittämiseen.

Kun yrittäjyydestä tehdään vaihtoehto mahdolliselle valmistumisen jälkeiselle työttömyydelle, huomioidaan myös yhteiskunnallinen tarve pidentää työuria niiden alkupäästä.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisen kärkitiimi

Jukka Koivisto, Gradia, puheenjohtaja
Kaija Haapasaari, Gradia
Minna-Maaria Hiekkataipale, JAMK
Mari Ikonen, JYU
Hanna-Leena Pesonen, JYU
Osmo Polas, Gradia
Pasi Raiskinmäki, JAMK
Anu Tokila, Gradia
Niina Helin, EduFutura