Yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen edistäminen

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kärkitiimi edistää alojen yhteistä opintotarjontaa ja opintopolkuja, EduFuturan palveluita elinkeinoelämälle sekä yhteistä yrittäjyysstrategiaa.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla, Jyväskylän ammattikorkeakoululla ja Jyväskylän yliopistolla on yhteinen EduFutura-yrittäjyysstrategia. Strategia toimii työkaluna oppilaitosten yhteisten yrittäjyyttä laajasti edistävien toimenpiteiden edelleen kehittämisessä, vuosittaisessa kohdentamisessa ja vaikuttavuuden lisäämisessä.

Oppilaitokset ovat sitoutuneet toimimaan aktiivisesti uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseksi Keski-Suomeen. Samalla yhteistyön avulla edistetään yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden saumattomampia siirtymiä toiselta asteelta korkea-asteelle ja korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia valita ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Opiskelijalle avautuu monipuolisempia ja yksilöllisempiä polkuja jatkaa ja syventää opintojaan yrittäjyyden parissa.

Innostamme opiskelijoita yrittäjyyteen

  • johdon strategisessa viestinnässä
  • henkilökunnan asenteissa ja puheissa
  • opintojen jokapäiväisessä markkinoinnissa
  • henkilökohtaisissa ja tärkeissä ohjaustilanteissa
  • erillisissä innostavissa opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatuissa tilaisuuksissa.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisen kärkitiimi

Minna-Maaria Hiekkataipale, Jamk, puheenjohtaja
Kaija Haapasaari, Gradia
Reija Häkkinen, JYU
Hanna-Leena Pesonen, JYU
Niina Helin, EduFutura

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen alatiimit

Yrittäjyyden edistäminen

Reija Häkkinen, JYU, puheenjohtaja
Suvi Salminen, JAMK
Petrikki Tukiainen, Gradia

Liiketoimintaosaamisen edistäminen

Minna-Maaria Hiekkataipale, JAMK, puheenjohtaja
Sirpa Kuikka, Gradia
Tea Mäkeläinen, Gradia
Pertti Pernu, JAMK
Hanna-Leena Pesonen, JYU
Antti Rautiainen, JYU
Elina Riivari, JYU
Niina Helin, EduFutura

EduFuturan Yrittäjyysstrategia auttaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän yliopiston koulutusaloja, yksiköitä ja tiedekuntia EduFutura-tasoisen strategian linjausten käytännön toteuttamisessa, niiden tavoitteellisessa johtamisessa ja oman toiminnan sisäisessä kehittämisessä.

Strategia toimii työkaluna oppilaitosten yhteisten yrittäjyyttä laajasti edistävien toimenpiteiden edelleen kehittämisessä, vuosittaisessa kohdentamisessa ja vaikuttavuuden lisäämisessä.

EduFuturan yrittäjyysvisio

EduFuturan opiskelijoilla ja henkilökunnalla on yrittäjämäinen asenne ja Suomen parhaat mahdollisuudet innovointiin ja yrittäjyyteen.

Lataa esite -kuvake
Lataa tästä EduFuturan Yrittäjyysstrategia 2021-2024