Oppimisen uudistaminen

Oppimisen uudistamisen kärkiala koordinoi EduFutura-oppilaitosten yhteistä opetussuunnitelmatyötä ja mahdollistaa ristiinopiskelua sekä yksilöllisiä ja joustaviat opintopolkuja. Oppimisen uudistamisen kärkitiimi konkretisoi EduFutura-johtoryhmän linjaamat strategiset tavoitteet, ja niiden käytännön toimenpiteet suunnitellaan alatiimeissä.

Oppimisen uudistamisen alatiimit

  • Opetussuunitelmatyö: koordinoi EduFutura-oppilaitosten yhteistä OPS-työtä, kehittää ristiinopiskelua ja sen prosesseja esimerkiksi valmistelemalla EduFuturan yhteisiä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen linjauksia.
  • Toisen ja korkea-asteen siirtymät: kartoittaa ja mallintaa lukuisat tarjolla olevat siirtymää tukevat toimet siten, että toisen asteen opiskelijoille on tarjolla useita selkeitä polkuja tutustua korkea-asteen opintoihin ja eri aloihin ja siirtyä sujuvasti lukiosta ja ammatillisista opinnoista yliopistoon ja ammattikorkeakouluun.
  • Ohjauksen ja pedagogiikan kehittäminen: tutkii, millaisia palveluja ja tukea opiskelijat ja henkilöstö tarvitsevat ja mitä näistä toimista on järkevä toteuttaa yhteisesti EduFutura-organisaatioiden kesken.

Oppimisen uudistamisen kärkitiimin jäsenet

Seppo Haavisto, Gradia
Hannu Ikonen, JAMK
Mari Ikonen, JYU, puheenjohtaja
Maarit Korva, JAMK
Jukka Lerkkanen, JYU
Leena Liimatainen, JAMK
Ruusuvirta-Uuksulainen Outi, EduFutura
Taina Saarikko, Gradia
Minna Sillanpää, Gradia
Terhi Skaniakos, JYU
Ira Vainikainen, opiskelijaedustaja, JYY