Hankkeet

EduFutura Forum in November 2019 – Experience Finnish Education in Three Days

EduFutura Jyväskylä offered a conference package you had never experienced before. During the three extensive days, you will understand why Finland’s education system is consistently ranked among the best in the world. See more www.edufuturaforum.fi 

Hankkeet

EduFuturan osaamiskeskittymässä toimii monia hankkeita, esimerkiksi

Kajo-hankkeessa uudistetaan opetushenkilöstön johtajuusosaamista. Tätä tehdään perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutusten tarvekartoituksen, mallinnuksen ja kokeilun avulla. Tavoitteena on valtakunnallinen koko kasvatus- ja koulutusalaa palveleva monimuotoinen ja eheä koulutusratkaisu. Hankkeen vastaava taho on Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti. Kajo on hallituksen kärkihanke ja saa rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lue lisää Koulutusjohtaminen-hankkeesta.

Astetta korkeammalle -hanke aikoi järjestää Gradian lukiolaisille Innoviikon ja Korkeakouluviikon 4. – 8.5.2020. Näin lähes 900 lukion 2. ja 3. vuosikurssilaista olisi päässyt tutustumaan korkeakouluopiskeluun Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän yliopistossa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Lukion 1-luokkalaiset olisivat osallistuneet Innoviikkoon, jonka teemana on kiertotalous. Kiertotaloutta on opiskeltu läpi lukuvuoden ja teema olisi huipentunut Innoviikolla käytännön toimintaan, kun opiskelijat olisivat työskennelleet tiimeissä yritysten ja yhteisöjen asettamien kiertotalousaiheisten haasteiden parissa. Valitettavasti koronapandemian vuoksi Innoviikko ja Korkeakouluviikko keväällä 2020 on peruttu. Lue lisää Asko-hankkeesta.