EduFutura uuteen vuoteen uudella konseptilla ja uusilla työntekijöillä

EduFutura uuteen vuoteen uudella konseptilla ja uusilla työntekijöillä

EduFutura Jyväskylän toimintamalli uudistuu vuonna 2023. Uudet työntekijät, verkostopäällikkö ja tuottaja aloittavat tammi-helmikuussa.

EduFutura Jyväskylän yhteistyön uusi konsepti pohjautuu entistä vahvemmin EduFuturan strategiaan. Jatkossa EduFutura integroidaan oppilaitosten normaaliin toimintaan ja prosesseihin. Tehty taustatyö on luonut hyvän pohjan EduFuturan kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Kärkitiimipohjaisesta mallista siirrytään kehittämisohjelmapohjaiseen toimintamalliin.

Kehittämisohjelmilla ja -projekteilla suurempaa vaikuttavuutta

Kehittämisohjelmat muodostuvat EduFutura-strategian lupauksista

  • Opiskelijalupaus: Joustavat, yksilölliset ja laadukkaat opintopolut
  • Yhteiskunnallinen lupaus: Kilpailukykyä ja elinvoimaa tulevaisuuden osaamisella ja työelämäpalveluilla
  • Vastuullisen resurssin lupaus: Laadukkaat ja kustannustehokkaat yhteistyötä tukevat rakenteet

Kehittämisohjelmat konkretisoituvat EduFutura-tasoisilla yhdestä kolmen vuoden mittaisilla projekteilla sekä pitkän tähtäimen uusilla avauksilla. Kehittämisohjelmien rahoitus tulee EduFuturan yhteisestä budjetista, ja niille voidaan hakea ulkopuolista rahoitusta. Yhteisestä budjetista maksetaan esimerkiksi kehittämisprojektien kustannukset, henkilöstökuluja sekä yhteisten tapahtumien kuluja.

Puheenjohtajuus siirtyy Jamkille

EduFuturan puheenjohtajuus siirtyi vuoden alussa Jyväskylän ammattikorkeakoululle. Vuodesta 2023 lähtien EF-johtoryhmän puheenjohtajakausi on kaksivuotinen, jolloin puheenjohtajaorganisaation vastuulla on muun muassa taloushallinto ja viestinnän koordinointi. EF-johtoryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Vesa Saarikoski.

Tervetuloa Anni ja Reeta

EduFuturalle valittiin viime vuoden loppupuolella uusi verkostopäällikkö ja tuottaja. Molemmat tehtävät herättivät suurta kiinnostusta myös valtakunnallisesti.

Verkostopäälliköksi 28 hakijan joukosta on valittu YTM Anni Wargh. Wargh on viimeiset kahdeksan vuotta toiminut Hankenilla koulutuspäällikkönä, ja hän on koordinoinut yliopistojen yhteisen laitoksen, IPR University Centerin toimintaa. Verkostopäällikkö tukee ja koordinoi EduFuturan strategisia kehittämisohjelmia, vahvistaa EduFutura-koulutusorganisaatioiden henkilöstön yhteistyötä ja verkottumista sekä edistää yhteistoimintaa elinkeinoelämän ja eri sidosryhmien kanssa.

EduFuturan tuottajaksi 22 hakijan joukosta on valittu kulttuurituottaja/yhteisöpedagogi AMK Reeta Jääskeläinen. Hänellä on pitkä työkokemus muun muassa palveluiden kehittäjän ja vastaavan ohjaajan tehtävistä Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluissa, sekä kulttuurituottajan tehtävistä. Myös EduFutura Jyväskylässä hän tulee toimimaan lukuisten taide-, tiede-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntatapahtumien ja -tuotantojen parissa.

EduFuturan toiminnan painopisteet 2023

EduFuturan verkostomainen toiminta vahvistuu vuonna 2023 ja EduFutura-johtoryhmä on linjannut toiminnalle uudet painopistealueet. EduFutura-konseptia uudistetaan ja toiminta integroidaan tiiviimmin osaksi koulutusorganisaatioiden toimintaa kehittämisohjelmapohjaisella toimintamallilla. Yrityksille ja elinkeinoelämälle tarjotaan toimiva työelämäpalvelumalli ja samalla tehdään vaikuttavaa yhteistyötä Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Kustannustehokkuus ja yhteiset ratkaisut näkyvät kaiken toiminnan taustalla.

Lisätietoja:
Anni Wargh, verkostopäällikkö
anni.wargh@jamk.fi
p. 050 326 7044
EduFutura Jyväskylä

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp