EduFutura-ristiinopiskelussa yli 200 opintojaksoa

Neljä EduFutura-opiskelijaa. Kuva Tero Takalo-Eskola.

EduFutura-ristiinopiskelussa yli 200 opintojaksoa

EduFuturan ristiinopiskelun opintotarjottimella on tarjolla yli 200 opintojaksoa lukuvuodeksi 2021-2022. EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteistyömalli, joka mahdollistaa ristiinopiskelun EduFutura-oppilaitosten välillä.

EduFuturan opintotarjonta toisen asteen opiskelijoille on Suomen laajin, lähes 100 opintojaksoa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston tarjonnasta. Korkeakouluopiskelijoille löytyy yli 150 opintojaksoa.

”Nyt käynnistyy toinen lukuvuosi laajamittaista EduFutura-ristiinopiskelua. Kokemukset viime vuodelta ovat innostavia. Toisen asteen opiskelijat Gradia-lukioista, Gradian ammatillisesta koulutuksesta ja Norssin lukiosta tekivät aktiivisesti korkeakouluopintoja. Yli tuhannelle opiskelijalle kertyi korkeakoulutasoinen opintosuoritus. Tässä boostereina olivat Gradia-lukioiden Inno- ja Korkeakouluviikko sekä toisen asteen ammatillisille opiskelijoille suunnatut korkeakoulupolkuopinnot”, kertoo koulutussuunnittelija Outi Ruusuvirta-Uuksulainen EduFuturasta.

EduFutura-korkeakoulujen eli Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston välisessä ristiinopiskelussa suorituksia kertyi vähemmän, joten tänä lukuvuonna erityinen teema on korkeakouluopiskelijoiden ristiinopiskelun lisääminen.

Ristiinopiskelulla osaamisen laajentamista, syventämistä ja työelämätaitoja

EduFutura-ristiinopiskelu antaa opiskelijoille mahdollisuuden rakentaa yksilöllinen ja joustava opintopolku hyödyntämällä muiden EduFutura-oppilaitosten opintotarjontaa. Näin opiskelija pystyy laajentamaan ja syventämään osaamistaan sekä saa vahvuuksia tulevaisuuden työelämään.

Merkittävä osa EduFutura-ristiinopiskelun tarjonnasta on verkko-opintoja, mutta niiden lisäksi on myös opintoja, joissa eri oppilaitosten opiskelijat opiskelevat samassa ryhmässä. Osa opinnoista on englanninkielisiä. Tulevaisuuden kehittämiskohteisiin kuuluvat esimerkiksi työelämälähtöiset, monialaiset yhteistyöprojektit.

EduFutura-yhteistyömalli on ainutlaatuinen

EduFutura Jyväskylän yhteistyömalli on ainulaatuinen. Muualla Suomessa yhteistyötä tehdään pääasiassa korkeakoulujen välillä, mutta EduFutura-verkostossa on mukana sekä korkea-aste että toinen aste. EduFutura-yhteisöön kuuluu yli 40 000 opiskelijaa, ja EduFuturan opinnot ovat heille maksuttomia.

EduFutura-yhteistyötä on tehty vuodesta 2016 lähtien. Yhteistyötä kehitettiin allekirjoittamalla EduFutura-koulutusorganisaatioiden opetusyhteistyön verkostosopimus kesäkuussa 2020. Viime vuonna päivitettiin myös EduFutura-strategia, jonka opiskelijalupaus on yksilölliset ja joustavat opintopolut.

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, EduFutura Jyväskylä
puh. 040 801 0835, outi.h.ruusuvirta@jyu.fi
Lukiot va. tulosaluejohtaja Osmo Polas, Gradia-lukiot
puh. 040 341 4693, osmo.polas@gradia.fi
Ammatillisen koulutus projektipäällikkö Mira Ruth-Viitanen, Gradia Jyväskylä
puh. 040 341 5832, mira.ruth-viitanen@gradia.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu koordinaattori Katja Räsänen
puh. 040 145 4863, katja.rasanen@jamk.fi
Jyväskylän yliopisto erityisasiantuntija Terhi Skaniakos
puh. 040 805 3374, terhi.skaniakos@jyu.fi

Haluatko haastatella opiskelijoita?
Ota yhteys EduFuturan viestintään Tiina Riuttanen, 040 341 5853, tiina.riuttanen@gradia.fi

EduFutura-mediatiedote 8.10.2021

www.edufutura.fi
www.edufutura.fi/opintotarjotin

Esimerkkejä EduFutura-ristiinopiskelun tarjonnasta lukuvuonna 2021-2022

 • Basics of purchasing
 • Clinical biomechanics
 • Digitaalisen osaamisen perusteet
 • Ihmismielen salat
 • Italian kieli ja kulttuuri
 • Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena
 • Draama ja kirjallisuus
 • DreamUp-tapahtumantuotantokurssi
 • EduFutura-urheilijaopinnot
 • Haluatko kauppatieteilijäksi?
 • Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
 • Leikki- ja esikouluikäisten musiikkikasvatus
 • Lean Startups
 • Lohkoketjuteknologia päivittäisessä liiketoiminnassa
 • Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja?
 • Mediamateriaalin tekeminen
 • Ohjelmointi 1
 • Organisaation johtaminen
 • Planetaarinen hyvinvointi / Planetary well-being
 • Ravitsemus osana hyvinvointia
 • Tietoverkot
 • Toimintakyvyn arviointi
 • Ura- ja yrittäjyysopinnot
 • Web-julkaiseminen
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp