EduFutura OPS-työtä jatkettiin Majakoskella

EduFutura OPS-työpaja 28.1.2020_2

EduFutura OPS-työtä jatkettiin Majakoskella

Ristiinopiskelu, ennakoiva hyväksiluku, osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen. Yhteiset opinnot EduFutura-oppilaitosten opiskelijoille. Näitä teemoja työstettiin EduFutura OPS-työpajapäivässä Majakoskella 23.1.2020.

EduFutura-opiskelijoiden ristiinopiskelun ja OPS-työn tiimoilta kokoontui noin 70 oppilaitosten asiantuntijaa 23.1.2020 Majakoskelle työstämään yhteisiä opintoja Gradian, JAMKin ja JYUn opiskelijoille. Ristiinopiskelun mahdollistaminen on keskeinen osa EduFutura-oppilaitosten yhteistä opetussuunnitelmatyötä.

”Nyt on aika tehdä konkreettiset näytöt ristiinopiskelusta”, painotti Hannu Ikonen JAMKista.

Kolme mallia ristiinopiskelusta

OPS-kehittämistä tehdään Oppimisen uudistamisen kärkitiimin Opetussuunnitelmatyö-alatiimissä.

JYU:n Terhi Skaniakos kertoi, että OPS-tiimin päätavoitteena on varmistaa yhteisen opetuksen ja ristiinopiskelun käytännön toimintaedellytykset ja -mallit. Terhi esitteli kolme mallia ristiinopiskelusta; sopimus, yhteistuotanto, vaihto.

Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella varmistetaan, että toisessa EduFutura-oppilaitoksessa hankittua osaamista ei tarvitse uudelleen opiskella EduFuturan oppilaitoksessa tapahtuvassa ristiinopiskelussa.

Korkeakoulupolku on jo käynnissä

Gradia ammatillisten opintojen ja JAMKin opintojen välille on jo rakennettu Korkeakoulupolku-opintoja. Niissä ammatillinen opiskelija suorittaa 30 op (+10 op) ammattikorkeakoulussa ja opinnot sisällytetään Gradiassa osaksi toisen asteen tutkintoa. Opinnot ovat maksuttomia ja opiskelijalla on avoimen AMK-opiskelijan status.

Näitä polkuja tulevat olemaan on esimerkiksi Insinööripolku, Sote-polku, Marata-polku. Viime syksyn pilotista on saatu hyvä palaute opiskelijoilta. Tänä keväänä opiskelijat tutustuvat JAMK-opintoihin ja varsinaiset opinnot alkavat syksyllä 2020.

Lisäksi käytännön toteutuneena esimerkkinä oli JYU:n ja JAMKin välinen, vaihtomalliin perustuva varhaisiän musiikkikasvatuksen sivuaineopinnot vakalaisille ja vakan opinnot musiikkipedagogiopiskelijoille.

Opiskelijoiden toiveet ja kiitokset

JYY:n Petri Laaksonen, Miikael Saksman ja JAMKOn Niki Niemelä tiivistivät, mitä opiskelija haluaa EduFuturalta ja ristiinopiskelusta:
– Helppous ja selkeys, esim. järjestelmiin kirjautuminen
– Prosessin pitää olla sujuva
– Monipuolisuus, laaja kurssitarjonta
– Jatkuva, osallistava palvelumuotoilu
– Lanseeraus ja viestintä – ollaan isosti ylpeitä

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että heitä on kuultu, ja he ovat päässeet vaikuttamaan suunnitteluun Oppimisen uudistamisen kärkitiimissä ja alatiimeissä sekä Student Forumin kautta.

Tästä eteenpäin

Työ ei pääty OPSien hyväksymiseen, vaan opetuksen suunnittelu jatkuu. OPS-työlle ja HOPS/HOKS/HEKS-ohjaajille järjestään tukea työpajoissa huhti- ja toukokuussa. Tukimateriaalina tuotetaan opettajan opas/oppaita ja opiskelijan opas/oppaita (ainakin verkkoon).

EduFuturan uudet verkkosivut avataan maaliskuussa, ja sinne keskitetään yhteinen opintotarjotin (opiskelija edelleen ilmoittautuu opintoihin oppilaitosten sivujen kautta ja oppilaitosten järjestelmissä). Tulossa on myös mm. infotilaisuuksia, videoita – yhteistyössä oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

 

EduFutura-työpaja 23.1.2020

JYY:n Petri Laaksonen, Miikael Saksman ja JAMKOn Niki Niemelä toivat OPS-työpajaan opiskelijoiden terveiset.

Katso seminaarin tallenne: https://moniviestin.jamk.fi/ohjelmat/seminaarit/edufutura-ops-seminaari

OPS-seminaarin 23.1.2020 esitykset (pdf)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp