Yhteistyö viestinnässä ja markkinoinnissa siivittää parempiin tuloksiin

Opiskelijakaupunki Jyväskylä ja EduFutura tukevat toisiaan

Kuvakollaasi opiskelijoita eri tilanteissa ja blogin kirjoittaja Terhi Pekkarinen.

Koulutus- ja sivistyskaupunki Jyväskylässä yhteistyöllä ja yhdessä tekemisellä on pitkät perinteet. Kaupungin koko on sopiva siihen, että toimijat tuntevat toisensa ja kynnys ottaa yhteyttä yli organisaatiorajojen on matala.

Tämä asetelma palvelee tulevaisuuden työtä, joka tapahtuu yhä enemmän verkostoissa. Samalla toimijoiden ja organisaatioiden väliset rajat madaltuvat ja sekoittuvat. Haasteet ja tavoitteet sekä yhteistyön hyödyt tulevat enemmän yhteisiksi ja jaetuiksi.

Tekstilainaus blogista.

Opiskelijoiden ja oppilaitosten merkitys Jyväskylälle ja sen kasvulle on kiistaton. Jyväskylän kaupunki on tunnistanut opiskelijat ja opiskelukaupungin yhdeksi sen keskeiseksi vahvuudeksi ja erottautumistekijäksi. Niinpä meille on myös luontevaa hakeutua yhteistyöhön ja verkostoihin paikallisten oppilaitosten kanssa.

Jyväskylän kaupunki on ollut oppilaitosten viestijöiden ja markkinointihenkilöiden kanssa mukana EduFutura-viestijöiden tiimissä useamman vuoden heti sen perustamisesta alkaen. Verkosto on luonteva jatkumo jo aiemmin oppilaitosten viestijöiden kanssa toteutetulle yhteistyölle ja säännöllisille kokoontumisille. EF-viestintätiimi kokoontuu säännöllisesti ympäri vuoden. Mukana on oppilaitosten, EduFuturan ja kaupungin edustajia sekä toisinaan myös Jyväskylän Urheiluakatemian edustus.

Tekstilainaus blogista.

Tapaamisissa vaihdetaan ajankohtaisia kuulumisia, kokemuksia ja näkemyksiä sekä suunnitellaan yhteisiä toimenpiteitä, kuten Jyväskylän kaupungin, oppilaitosten ja EduFuturan yhteisiä näkyvyyksiä ja yhteisosastoja tapahtumiin.

Vuosien aikana olemme näkyneet yhdessä niin Studia-messuilla, työ- ja rekrytointitapahtumissa kuin Jyväskylässä järjestettävissä suurtapahtumissa, kuten 2018 järjestetyissä Kalevan Kisoissa. Materiaalien ja viestinvaihto verkoston sisällä on jatkuvaa.

Tekstilainaus blogista

EduFutura on tuonut opiskelijakaupunkiviestintään ja -markkinointiin lisää rytmitystä ja suunnitelmallisuutta. Yhteistyön tärkein perusta on tiimitapaamisten säännöllisyys, jatkuva vuoropuhelu ja toistemme tunteminen. Ajan myötä me toimijat olemme löytäneet oman roolimme ja paikkamme osana verkostoa ja ymmärtäneet, että yhdessä voimme todellakin olla enemmän.

EF-viestintätiimistä onkin muodostunut oman työni kannalta tärkein yksittäinen verkosto. Meillä on useita samanlaisia intressejä ja tavoitteita, jolloin voimavarojen ja resurssien yhdistäminen on paitsi luontevaa, niin myös järkevää. Tosinaan myös poikkeavat intressit on ollut vaivatonta sovittaa yhteen.

Tänä vuonna kaupungin ja EduFuturan välinen viestintä- ja markkinointiyhteistyö on tiivistynyt entisestään. Olemme toteuttaneet yhdessä yhteisilmoituksia sekä markkinointikuvauksia, joiden järjestelyt olisivat yksinään olleet kovin työläitä ja vaatineet huomattavasti enemmän ennakkovalmisteluja.

On ollut hienoa löytää vastaavien tavoitteiden ja haasteiden kanssa painiskeleva työpari näihin toteutuksiin verkoston kautta. Iso kiitos siis Tiinalle ja jatketaan kohti ensi vuotta samaan mallin!

Jaa:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Kirjoittaja:

Terhi Pekkarinen

Terhi Pekkarinen

Terhi Pekkarinen työskentelee Jyväskylän kaupungilla markkinoinnin asiantuntijana ja vastaa opiskelijakaupunkimarkkinoinnista. Hän on myös Jyväskylän yliopiston alumni sekä Jyväskylän Lyseon lukion kasvatti.