Uhkaako kuntoutusvaje terveyttä ja hyvinvointia?

Monialaisen kuntoutuksen TKI-toimintasuunnitelma vahvistaa synenergiaa

Arto Hautala ja Sari Honkanen

EduFuturassa on tunnistettu kärkialat, jotka tekevät monipuolista yhteistyötä oppimisen ja kehittämisen parissa. Yksi kärkialoista on Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta, jonka painopisteiksi ja operatiivisiksi alatiimeiksi on nostettu Liikunta ja urheilu, Monialainen kuntoutus sekä Sote. Monialaisessa kuntoutuksessa EF-oppilaitosten välistä yhteistyötä on tehty pitkään. EduFuturan blogissa tiimin jäsenet Arto Hautala ja Sari Honkanen avaavat näkökulmia ajankohtaiseen TKI-työhön.

Hyvinvointialueet aloittavat pian toimintansa ja tulevat ohjaamaan terveyttä ja hyvinvointia edistävää palvelutarjontaa. Ajan hermolla terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta on yksi EduFuturan kärkialoista. Tehtävänä on edistää EduFutura-oppilaitosten yhteistyötä osaamisen ja koulutuksen kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

Painopisteenä kärkialalla on liikunta ja kuntoutus osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tätä viestiä haluamme olla voimakkaasti edistämässä EduFuturan sote-strategian luomisessa ja toimeenpanossa hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseksi.

Tekstinosto blogista.

Monialainen kuntoutus on yksi kolmesta Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta -kärkialan painopistealueista. Monialainen kuntoutus -tiimin tavoitteena on kuntouksen osalta

  • edistää EduFutura-organisaatioiden yhteistyötä,
  • vahvistaa synergiaetuja sekä järkevää resurssien käyttöä,
  • selkiyttää rooleja ja vastuita tutkimus-kehittämis-innovaatiotoiminnan (TKI) suunnittelussa ja toteutuksessa,
  • luoda monialaisen kuntoutuksen TKI-toimintasuunnitelma,
  • vahvistaa kuntoutuksen roolia osana alueellista TKI-toimintaa sekä
  • lisätä monialaisen kuntoutuksen näkyvyyttä alueellisesti yhteisen viestinnän avulla.

Monialaisen kuntoutuksen -tiimi on kokoontunut kuukausittain viimeisen vuoden aikana. Alatiimissä on ollut edustajia niin Gradiasta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kuin Jyväskylän yliopistosta. Tiimi on käynnistänyt työskentelyn kartoittamalla ja kokoamalla tietoa ja luomalla tiekarttaa EduFutura-oppilaitosten (Gradia, JAMK, JY) meneillään olevista kuntoutukseen liittyvistä hankkeista ja tutkimuksista.

Monenlaisia mielenkiintoisia hankkeita ja tutkimuksia on näissä oppilaitoksissa meneillään lähemmäs sata. Hanke- ja tutkimustoimintaa toteutetaan muun muassa ikääntyneiden toimintakykyyn, kuntoutuksen koulutuksen tutkimukseen, liikuntaan ja ympäristöön, perheiden hyvinvointiin, lasten liikuntaan sekä liikunnan vaikutusten ja solutason mekanismeihin liittyen.

Systemaattisella hakustrategialla ja tiimin asiantuntijuutta hyödyntämällä kaikille oppilaitoksille yhteisiksi teemoiksi tunnistettiin Digitaalinen kuntoutus ja digiosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, Työ, terveys ja työkyky sekä Osallisuus ja palvelut. Näiden yhteisten teemojen ja eri organisaatioiden vahvuuksien tunnistaminen luo perustellun pohjan kuntoutuksen TKI-toiminnan kehittämiselle.

Tekstinosto blogista.

Aineiston perusteella on muun muassa mahdollista innovoida ja suunnitella jatkotutkimusaiheita yhteisten intressien pohjalta. Alueellisesti tunnistetut teemat ovat yhteneväisiä myös Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman ”Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022” kanssa.

TKI-yhteistyötä jatkamme aktiivisesti EduFuturan toiminnan yhteisten strategisten tavoitteiden suunnassa. Monialaisen kuntoutuksen tiimin toimintasuunnitelmaan (2022 – 2025) sisältyy mm. kuntoutuksen TKI-toiminnan tiekartan päivittäminen vuosittain, kuntoutuksen roolin ja näkyvyyden vahvistaminen viestinnässä osana alueellista TKI-toimintaa sekä yhteisten hankkeiden käynnistäminen. Suunnitteilla on myös kuntoutuksen teemapäivä työotsikolla ”Kuntoutus-Picnic”.

Vuosi 2022 tuo mukanaan uusia tuulia ja innovatiivista ajattelua, jonka aikana toivottavasti ja todennäköisesti koronapandemia hiipuu rokotteiden voimalla enemmän tavanomaiseksi influenssaksi. Väestön ikääntyessä ja kuntoutustarpeen lisääntyessä edistämme aktiivisesti EduFuturan alueellista TKI-toiminnan vahvistumista ja uskomme sen tukevan myös alueellisen SOTE-strategian luomista ja uuden syntyvän hyvinvointialueen toimintaa.

Jaa:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Kirjoittaja:

Arto Hautala ja Sari Honkanen

Arto Hautala ja Sari Honkanen

Arto Hautala on Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnan tutkimisesta. Sari Honkanen toimii koordinaattorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hautala ja Honkanen ovat EduFuturan Monialainen kuntoutus -alatiimin jäseniä.