Millaisia työelämätaitoja opiskelijat haluavat opiskella?

Opiskelijoiden näkemykset ovat EduFuturan kehitystyön pohjana

Emmi Hytönen

EduFuturassa olemme kiinnostuneita siitä, millaisia työelämätaitoja opiskelijat haluavat opiskella. Toteutimme syksyllä 2021 kyselyn EduFutura-oppilaitosten opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden näkemyksiä ja toiveita työelämätaitoihin ja oman osaamisen tuotteistamiseen liittyen. Halusimme selvittää, minkälaisia geneerisiä työelämätaitoja opiskelijat toivovat opintotarjontaan.

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 230, ja vastaukset jakautuivat melko tasaisesti kaikkien EduFutura-oppilaitosten välille. Aktiivisimmin vastasivat Gradian ammatillisen koulutuksen opiskelijat (44 % vastaajista) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat (30 % vastaajista). Vastaajista 16 % oli Jyväskylän yliopiston opiskelijoita ja 10 % Gradia-lukioiden opiskelijoita. Myös avoimiin kysymyksiin oli vastattu hyvin monipuolisesti.

Kyselyn myötä saimme paljon tietoa opiskelijoiden näkemyksistä ja heidän toiveistaan tarjonnan suhteen. Hyödynnämme saatuja vastauksia EduFuturan sisäisessä kehitystyössä ja huomioimme ne opintotarjonnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Tekstilainaus blogista.

Tarkoituksena on, että EduFuturan opintotarjonta palvelee myös työelämätaitojen ja oman osaamisen tuotteistamisen osalta opiskelijoiden tarpeita mahdollisimman hyvin ja kattavasti. Siksi on todella tärkeää saada opiskelijoiden näkemykset esille.

Kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden mielipiteitä työelämätaitoihin ja oman osaamisen tuotteistamiseen liittyen. Kysyimme opiskelijoiden mielipiteitä opintotarjonnan määrästä EduFutura-oppilaitoksissa. Vastaajista noin 22 % koki oman osaamisen tuotteistamiseen liittyvää tarjontaa olevan huomattavasti liian vähän. Hieman alle 40 % vastaajista oli sitä mieltä, että oman osaamisen tuotteistamiseen liittyvää tarjontaa voisi olla enemmän.

Myös vuorovaikutustaitoihin sekä yleisiin työelämätaitoihin liittyvää tarjontaa toivoisi lisää noin 40 % vastaajista. 43,5 % vastaajista oli sitä mieltä, että projektityöskentelyyn liittyvää tarjontaa on EduFutura-oppilaitoksissa tarjolla sopivasti.

Tekstilainaus blogista.

Opiskelijoilta kysyttiin, millaisia työelämätaitoja he haluavat opiskella. 52 % vastaajista haluaisi opiskella neuvottelutaitoja. Myös kuvankäsittelyyn, videonkäsittelyyn ja digitaalisten työkalujen käyttöön liittyviä taitoja halutaan selvästi opiskella. 40 % vastaajista haluaisi myös opiskella tekoälyyn liittyviä taitoja. Avoimissa vastauksissa korostui se, että opiskelijat toivovat opintotarjontaa liittyen nimenomaan käytännönläheisiin työelämätaitoihin. Esimerkiksi työlainsäädäntöön ja henkilöverotukseen liittyviä taitoja halutaan opiskella.

Myös teknologiaan liittyvää tarjontaa toivotaan, mm. virtuaalivaluuttoihin ja tekoälyyn liittyen. Oman osaamisen tuotteistamiseen liittyvää tarjontaa toivotaan lisää, ja sitä nostettiin esiin avoimissa vastauksissa.

Oman osaamisen tuotteistamisen ympärille toivotaan sisältöä, joka tukisi omien vahvuuksien ja oman osaamisen arviointia, sanoittamista, kiteyttämistä ja markkinointia. Näiden lisäksi opiskelijat haluaisivat opiskella myös saavutettavuuteen ja työelämässä käytettäviin ohjelmistoihin liittyviä taitoja.

EduFuturan kehitystyössä opiskelijoiden mielipiteet ovat avainasemassa, jotta voimme tarjota aidosti opiskelijoita hyödyttäviä opintojaksoja tarjonnassamme. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja sitä kautta EduFuturan kehittämistyöhön osallistuneille!

Jaa:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Kirjoittaja:

Tekstilainaus blogista.

Emmi Hytönen

Emmi Hytönen opiskelee liiketaloutta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hän suoritti osan tutkintoonsa kuuluvasta työharjoittelusta syksyllä 2021 EduFuturan toimeksiannon parissa ja selvitti yhdessä EduFuturan Liiketoimintaosaamisen tiimin kanssa, millaisia työelämätaitoja opiskelijat haluavat opiskella.