EduFutura-urheilijaopinnoista valmiuksia työelämään

Syksyllä alkaa uusi opintokokonaisuus urheilijaopiskelijoille

Tyttöjä ja poika aitajuoksuharjoituksissa.

EduFutura Sport Path on kokonaisvaltainen konsepti, joka alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu läpi eri koulutusasteiden päätyen aina työelämään saakka. Yksi osa tätä kokonaisuutta on kaksoisuran tukeminen.

Kaksoisuralla tarkoitetaan opiskelun ja urheilun yhdistämistä. Kaksoisura voi toteutua useilla eri tavoilla, joista tyypillisin on urheiluvalmentautuminen ja opiskelu samanaikaisesti vuorovaikutteisesti painottuen. Toinen malli on ”urheile nyt – opiskele myöhemmin”.

Tärkeää on kuitenkin, että urheilija varmistaa tulevaisuuttaan hankkimalla koulutuksen. Suomalaisessa yhteiskunnassa ammattiurheilijaksi ryhtyminen on vielä tänä päivänä riskisijoitus, joka sisältää useita vaaran paikkoja, kuten esimerkiksi ohut eläketurva. Urheilussa voidaan oppia asioita, jotka ovat merkityksellisiä työelämän kannalta. Urheilutausta saattaa usein olla työllistymistä edistävä osatekijä.

Tavoitteellisen kilpaurheilun ja menestyksellisen opiskelun yhteensovittaminen on usein haastava tehtävä. Urheiluvalmentautumisessa ja opiskelussa on kuitenkin yhteisiä elementtejä, joiden oppiminen tukee sekä urheilua että opiskelua. Eräs tällainen on ajankäytön suunnittelu.

Urheiluvalmentautuminen jäsentyy harjoitussuunnitelmassa, jossa eri harjoitukset rytmitetään kehittymisen kannalta optimaalisella tavalla. Valmentautumista ohjaavat muun muassa kilpailut, leirit ja harjoitteluvuorot. Opiskelu puolestaan rakentuu lähi- ja etäopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja tenteistä. Lisäksi nämä asiat ovat myös työelämän kannalta merkityksellisiä.

Syyslukukaudella 2021 käynnistyvissä EduFuturan urheilijaopinnoissa opiskellaan taitoja ja sisältöjä, jotka edesauttavat edellä mainittujen elementtien koordinointia ja menestyksekkään kaksoisuran toteutumista. Urheilijaopinnot ovat avoimia sekä toisen asteen että korkea-asteen opiskeleville urheilijoille. Opinnot ovat verkko-opintoja, joten niiden suorittaminen on sovitettavissa opiskelijaurheilijan vuotuiseen harjoitus- ja opintosuunnitelmaan.

Verkkoluentojen ja -haastattelujen lisäksi opinnot sisältävät oppimistehtäviä, joiden avulla oppisisällöt tuodaan lähelle opiskelijaurheilijan omaa arkea ja toimintaympäristöä. Oheiskirjallisuuden rungon muodostaa Kehity huippu-urheilijaksi -teos.

Urheilijaopinnot rakentuvat kolmesta kokonaisuudesta: Urheilijan hyvinvointi, Urheilijan yhteistyösuhteet ja Urheilijan urasuunnittelu. Nämä kokonaisuudet ovat korkea-asteella viiden opintopisteen suuruisia, toisen asteen opiskelijoille kokonaisuudet on lohkottu pienemmiksi osiksi, joten opiskelijat voivat halutessaan valita opintoihinsa myös pienempiä osioita. Kokonaisuudet ovat itsenäisiä, opiskelija voi suorittaa niistä haluamansa määrän.

Urheilijan hyvinvointi -kokonaisuus käsittää sisältöjä ajanhallinnasta, kuormittumisesta ja palautumisesta, ravinnosta, psyykkisestä valmennuksesta ja fysioterapiasta. Urheilijan yhteistyösuhteet koostuvat managerisopimuksesta, sponsoroinnista, urheilun rahoituksesta ja verotuksesta. Urheilijan urasuunnittelussa käsitellään asioita, jotka liittyvät työnhakuun, sosiaalisen median käyttöön ja työelämätaitoihin.

EduFuturan urheilijaopintoja on pilotoitu keväällä 2021 ja tarkoitus on viedä opinnot opintotarjottimelle siten, että opinnot ovat valittavissa syksystä 2021 alkaen. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta urheilijaopinnot ovat tulevaisuudessa myös Jyväskylän ulkopuolisten opiskelijaurheilijoiden saavutettavissa.

***

EduFutura-urheilijaopinnot on saanut EduFutura-kehittämisrahoitusta: Urheilijaopiskelijoille rakennetaan opintojen ja urheilun yhdistämistä tukevia opintoja ja opintopolkuja EduFutura-oppilaitosten välillä. Tavoitteena on kehittää olemassa olevista opinnoista uusia kokonaisuuksia erikseen korkea-asteen ja toisen asteen opiskelijoille. Tämä tavoite on linjassa Suomen Olympiakomitean valtakunnallisen akatemiaohjelman kanssa.

 

Jaa:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Kirjoittaja:

Mies hyppää

Sami Kalaja

Kirjoittaja on EduFutura Jyväskylän liikunnan työelämäprofessori.